תכנון

אסטרטגיה

תוחלת החיים העולה והיעדר מקורות מימון והכנסה כמו פנסיה מכובדת או קצבה ראוייה, מחייבים אותנו להערכות מתאימה כדי שלא ניפול לנטל על ילדינו וכדי שנוכל לחיות בכבוד. אדם בגיל 80, לא צריך לצאת לעבוד כדי להתקיים!
 

תכנון

יוקר המחייה והנאות החיים הרבות שמציעים לנו החיים, מחייבים אותנו לחשיבה מחודשת באשר למקורות המימון. נכס המגורים שבבעלותך יכול וצריך לשמש לך כמקור הכנסה מניב, יציב, בטוח מובטח ומבוטח. 

אסטרטגיה

הנכס נמכר ובעליו ממשיך להתגורר בו כל חייו והוא מקבל הכנסה חודשית קבועה, מובטחת ומבוטחת לאורך כל חייו של בעל הנכס, אשר תאפשר חיים של כבוד, בכבוד ומבלי ליפול לנטל על איש.
לחיות בכבוד!  ומה קורה כש...? ואם...?

תוצאה

תוחלת החיים העולה והיעדר מקורות מימון והכנסה כמו פנסיה מכובדת או קצבה ראוייה, מחייבים אותנו להערכות מתאימה כדי שלא ניפול לנטל על ילדינו וכדי שנוכל לחיות בכבוד.

יוקר המחייה והנאות החיים הרבות שמציאים לנו החיים, מחייבים אותנו לחשיבה מחודשת באשר למקורות המימון. נכס המגורים שבבעלותך יכול וצריך לשמש לך כמקור הכנסה מניב.

תוצאה