פוליסת ביטוח עם סעיף שיעבוד
לטובת הרוכש, למה זה חשוב