דף הבית >> שרותים
 
שווי הנכס יוערך על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ששמו מופיע ברשימת השמאים באתר זה, כמי שלמד את נושא הויאז'ה והשתתף בכנסים בהשתלמויות ובימי העיון הנערכים על ידי החברה מעת לעת כדי לעדכן את שמאי המקרקעין בנכסי "ויאז'ה" בכלל ובכל ההיבטים החדשים בפרט.

השומה הנערכת לכל נכס, תהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המידע לגביו יוגשו הצעות הרכישה.
במסגרת השומה יבחנו ההוצאות הצפויות והתשלומים השונים הנובעים ממכירת הנכס.

אומדן שווי הנכס

סכום הרנטה החודשית משתנה לא רק בהתאם לשווי הנכס ולסכום המכירה אלא גם בהתאם לגילו של בעל הנכס ולמצבו המשפחתי.
קיימות מספר תכניות שמציעות החברות השונות וזאת בהתאם לרצונות ולצרכי המוכר ובהתאמה לייעוץ אישי שיינתן על ידי יועץ ומתכנן פיננסי ו/או פנסיוני.

התכניות השונות יוצגו למוכר על ידי נציגי הקרנות שיתמודדו ביניהם כדי להגיש למועמד- המוכר, את ההצעה הכדאית והטובה ביותר, המתאימה לנתוניו וצרכיו של המוכר. משפחות נקרעות היום בגלל מריבות בין אחים בגלל הנטל הכלכלי האדיר הכרוך בטיפול בהורים קשישים.
 

הרנטה החודשית

טפסי המידע הכוללים את חוזה המכר ודוח השמאות יפורסמו באתר.
מבזק מתאים יפורסם תחת "מכרזים" בכל עת שנכס יוצא למכירה וישלח לרשימת התפוצה של הנרשמים לקבלת המידע, כשהמטרה היא לקבל הצעות לרכישת הנכס.

 

המבקשים לרכוש את הנכס, ירכשו את הטפסים ויערכו בו סיור עם השמאי שערך את השומה, במועד אחד בלבד, כדי למנוע טרדה וטרחה מצד הבעלים - המוכר.

פרסום הנכס

הצטרף
חוזה המכר הנו חוזה הבא לדאוג לזכויות המוכר ולזכויות הרוכש. בחוזה קיים סעיף האוסר על הרוכש כל מגע עם המוכר עם סנקצייה בצידה, כדי למנוע הצעות פיתוי לפינוי מוקדם של הנכס.

לאחר העברת התמורה למוכר וממנו לקרן, תרשם הערת אזהרה לטובת הקונה, בו יקבע מועד קבלת החזקה על הנכס ( לדוגמא: יום קבלת החזקה בנכס על ידי מר ישראל ישראלי הינו 1.1.2030 או במותו של המוכר, לפי המאוחר ) ותופק לנכס פוליסת ביטוח ייחודית, ע"ש המוכר, עם סעיף שיעבוד לטובת הרוכש, מי ששמו רשום בהערת האזהרה בנסח הרישום.

חוזה המכר

רוצה להתייעץ עם -  יועץ דיור מוגן